Máy in cũ hàng kho giá rẻ

Máy in cũ hàng kho giá rẻ
Chuyên cung cấp các dòng máy in cũ nội địa  chất lượng còn 80% so với máy mới,Bảo hành từ 03 đến 06 tháng
Kho máy in cũ giá rẻ tại sài gòn
 MÁY IN HP LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN HP 1100 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ     650.000
MÁY IN HP 1005 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ     1,100.000 (máy đẹp)
 
MÁY IN HP 1006 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ     1,100.000 (Máy đep.)
 
MÁY IN HP 1102 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ     1,300.000
MÁY IN HP 1505 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ     1,400.000
MÁY IN HP 1200 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ    900.000(in đậm)
 
MÁY IN HP 1300 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ- GIÁ  900.000
 
MÁY IN HP 1150 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ- GIÁ  900.000
 
MÁY IN HP 1160 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ -GIÁ 900.000 (khay giấy dưới)
 
MÁY IN HP 1010 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ-  1.300.000(hộp mực 12a)
 
MÁY IN HP 1020 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ - 1.400.000(hộp mực 12a)
 
MÁY IN HP 1022 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ - 1.500.000(tốc độ nhanh)
 
MÁY IN HP 1018 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ - 1.400.000
 
MÁY IN HP 2015 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  --1.700.000(2 khay giấy)
MÁY IN HP 2015D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.700.000(in đảo mặt)
MÁY IN HP 2015Dn HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000(in mạng,đảo mặt
 
MÁY IN HP 2035 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000
 
MÁY IN HP 2055 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.400.000
 
MÁY IN HP 2055D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.400.000
 
MÁY IN HP 2055Dn HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.500.000
 
MÁY IN HP m401d HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.200.000
 
MÁY IN HP m401dn HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.50.000
 
MÁY IN HP 2014  HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.600.000
 
MÁY IN HP 1320 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.600.000
 
MÁY IN HP 3005 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000
 
MÁY IN HP 3005n HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000
 
MÁY IN HP 5200 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.500.000
 
MÁY IN HP 5200L HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  5.000.000
 
MÁY IN HP 5200n HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  5.500.000
 
MÁY IN HP 5200dn HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  6.000.000
 
MÁY IN HP 5000 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000
 
MÁY IN HP 5100 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.000.000
 
MÁY IN HP 5100n HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.200.000
 
MÁY IN HP 5500 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  12.000.000 (in màu,in thiệp cứoi)
MÁY IN HP 5550dn HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  14.000.000 (in màu,in thiệp cứoi)
 
MÁY IN HP 1319F HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.800.000 ( ĐA CHỨC NĂNG)
 
MÁY IN HP 3050 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000( ĐA CHỨC NĂNG)
MÁY IN HP 3015 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000( ĐA CHỨC NĂNG)
 
MÁY IN CANON LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN CANON 810 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  650.000
 
MÁY IN CANON 1120 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  800.000
 
MÁY IN CANON 1210 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  900.000
 
MÁY IN CANON 3222 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000 (IN-COPY-SCAN)
 
MÁY IN CANON 3200 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
 
MÁY IN CANON 3500 A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.000.000
MÁY IN CANON 3500n A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.500.000
 
MÁY IN CANON 5700/5800 A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  8.500.000(in thiệp cưới)
 
MÁY IN CANON 1820 A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.500.000
 
MÁY IN CANON 1810 A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.800.000
MÁY IN CANON 3970/3900/3980/ A3 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.500.000(bảo hành 12 tháng)
 
MÁY IN CANON 3050 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.200.000
 
MÁY IN CANON 6000 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.300.000
 
MÁY IN CANON 6200D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000
 
MÁY IN CANON 2900 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.600.000
 
MÁY IN CANON 3300 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000( IN ĐẢO MẶT)
MÁY IN CANON 3410 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.800.000( IN ĐẢO MẶT)
MÁY IN CANON 5050  HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.800.000 (IN LASER MÀU)
MÁY IN CANON 5000 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.500.000 (IN LASER MÀU)
 
MÁY IN CANON ĐA NĂNG 4350D GIÁ 2.500.000 (IN ĐẢO MẶT)
MÁY IN CANON ĐA NĂNG 4150D GIÁ 2.500.000 (IN ĐẢO MẶT)
MÁY IN CANON 4320 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000 (IN-COPY-SCAN
MÁY IN BROTHER LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 THÁNG ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN BROTHER 2240D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.200.000
 
MÁY IN BROTHER 2130 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  .900.000
 
MÁY IN BROTHER 2820 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ 900.000
 
MÁY IN BROTHER 2140D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  800.000
 
MÁY IN BROTHER 7220 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000
 
MÁY IN BROTHER 7340 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY IN BROTHER 7420 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.800.000 (IN-COPY-SCAN=fax)
 
MÁY IN BROTHER 7360D HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000 (IN-COPY-SCAN-FAX)
 
MÁY IN SAMSUNG LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN SAMSUNG 1610 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  650.000
 
MÁY IN SAMSUNG 1710 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  650.000
 
MÁY IN SAMSUNG 1640 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  900.000
MÁY IN SAMSUNG 1660 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  950.000
MÁY IN SAMSUNG 1671 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  950.000
MÁY IN SAMSUNG 2161 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  950.000
MÁY IN SAMSUNG 1666 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  950.000
 
MÁY IN SAMSUNG 4521F HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
 
MÁY IN SAMSUNG 4623F HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  3.000.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY IN LEMARK LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN LEXMARK X215 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.600.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
 
MÁY IN LEXMARK E120N HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
 
MÁY IN LEXMARK E120 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  750.000
 
MÁY IN PANASONIC LASER MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN PANASONIC 772 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.800.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY IN PANASONIC 802 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY IN PANASONIC M2010 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY IN PANASONIC M2025 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000 (IN-COPY-FAX-SCAN)
MÁY FAX PANASONIC 512 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.100.000
 
MÁY FAX PANASONIC 612 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.100.000
 
MÁY FAX PANASONIC 402 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.300.000
 
MÁY FAX PANASONIC 422 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.400.000
 
MÁY FAX PANASONIC 983 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  750.000
 
MÁY FAX PANASONIC 933 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  750.000
 
MÁY FAX PANASONIC FT73 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  650.000
 
MÁY FAX PANASONIC 342 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
MÁY FAX PANASONIC 362 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
 
MÁY FAX PANASONIC 701 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
 
MÁY FAX PANASONIC 711 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  850.000
 
MÁY IN PHUN  MÀU MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 01 ĐẾN 03 THÁNG
 
MÁY IN PHUN MÀU CANON 2770 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  800.000
 
MÁY IN PHUN MÀU CANON 3680 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000
 
MÁY IN PHUN MÀU EPSON R230 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.900.000(06 MÀU IN ẢNH)
MÁY IN PHUN MÀU EPSON R280 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.900.000(06 MÀU IN ẢNH)
 
MÁY IN PHUN MÀU EPSON A50 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000(06 MÀU IN ẢNH)
MÁY IN PHUN MÀU EPSON T50 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.000.000(06 MÀU IN ẢNH)
 
MÁY IN PHUN MÀU EPSON T60 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  2.200.000(06 MÀU IN ẢNH)
 
MÁY IN PHUN MÀU EPSON R1390 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.500.000(06 MÀU IN ẢNH)A3
 
MÁY IN PHUN MÀU EPSON R1400 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  4.500.000(06 MÀU IN ẢNH)A3
 
MÁY IN PHUN MÀU BROTER J140W  HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.300.000(04 MÀU IN ẢNH)IN-COPY-SCAN-FAX)
MÁY IN PHUN MÀU BROTER J430 HỘP MỰC ĐẦY ĐỦ GIÁ  1.500.000(04 MÀU IN ẢNH)IN-COPY-SCAN-FAX) 
 
MÁY IN KIM EPSON MỚI 90% BẢO HÀNH TỪ 03 ĐẾN 06 THÁNG
 
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 300 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 550.000
 
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 300 + ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 800.000
 
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 300 +II ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 1.400.000
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 310 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 2.000.000
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 2180 A3 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 1.200.000
 
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 2190 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 2.200.000
 
MÁY IN HÓA ĐƠN LQ 2090 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 1.300.000
 
MÁY IN HÓA ĐƠN OKI 1120 ĐÃ CÓ RUBANG GIÁ 1.500.000
MÁY SCAN HP,CANON,EPSON
MÁY SCAN HP G2400 GIÁ GIÁ 800.000
MÁY SCAN G2410 GIÁ 900.000
MÁY SCAN CANON LIDE 110 GIA 800.000
MÁY SCAN HP G4050 GIÁ 1.500.000
MÁY SCAN EPSON 5590 GIÁ 1.500.000


 
 
Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có giá tốt nhất,
Đại lý phân phối máy in máy in canon,hp  chính hãng
Nhận sửa chữa máy in ,máy fax,mực in các loại
Sửa máy scan hp,canon epson
Cung cấp mực in chính hãng,mực zin theo máy
 
CÔNG TY TNHH TM DV MỰC IN HUY THUẬN
Địa chỉ : 86/25 Trần Thái Tông , Phường 15 , Quận Tân Bình , Tp.HCM
Điện thoại : ( 08 ) 3814 3983
( 08 ) 3814 3983 Fax : ( 08 ) 3814 3984 -0966 40 88 44 -0937 688 234
MST: 0311416547 TK: 130644009 _ Ngân hàng TMCP Á Châu -PGD Khu Công Nghiệp Tân Bình,Tp.HCM Emai
/  huythinh767@gmail.com
Website: www.mucinht.vn   / www.mayingiatot.com   / www.mayinthiep.com