Thanh lý lô mực in phun hp theo máy,hp 21/22/56/57/678/680/95/96....

Thanh lý lô mực in phun hp theo máy,hp 21/22/56/57/678/680/95/96....
Mực hp zin theo máy,tiết kiệm đến 80% chi phí
Đầu in HP 940 Black and Yellow Officejet Printhead (C4900A)
Mực in HP 940 Black Officejet Ink Cartridge (C4902AA)
Mực in HP 940XL Magenta Officejet Ink Cartridge (C4908AA)        01 Hộp
Mực in HP 940XL Yellow Officejet Ink Cartridge (C4909AA)
Đầu in HP 11 Black Printhead (C4814A)
Đầu in HP 11 Black Printhead (C4815A)
Đầu in HP 11 Black Printhead (C4816A)
Đầu in HP 11 Black Printhead (C4817A)
Mực in HP 940XL Cyan Officejet Ink Cartridge (C4907AA)
Mực in HP 18 Cyan Officejet Ink Cartridge (C4937A)
Mực in HP 18 Cyan Officejet Ink Cartridge (C4938A)
Mực in HP 18 Cyan Officejet Ink Cartridge (C4939A)
Mực in HP 18 Cyan Officejet Ink Cartridge (C4936A)
Mực in HP 18 Cyan Officejet Ink Cartridge (C4937A)
Hp C8767h 130 Ink Cartridge
Hp 134 Ink Cartridge,Hp C9363H Ink Cartridge 
Mực in HP 28 Tri color Inkjet Print Cartridge                                        1 hộp
Mực in HP 703 Tri color Ink Cartridge (CD888AA)
Mực in HP 22 Tri color Inkjet Print Cartridge (C9352AA) 
Mực in HP 92 Black Inkjet Print Cartridge (C9362WA) 
Mực in HP 92 Black Inkjet Print Cartridge (C9362WA)
Mực in HP 94 Black Inkjet Print Cartridge (C8765WA)
Mực in HP 678 Black Ink Cartridge (CZ107AA)
Mực in HP 678 Black Ink Cartridge (CZ108AA)
Mực in HP 96 Black Inkjet Print Cartridge (C8767WA)
Mực in HP 95 Tri color Inkjet Print Cartridge (C8766WA)
Mực in HP 75 Tri color Inkjet Print Cartridge (CB337WA)
Mực in HP 74 Black Inkjet Print Cartridge (CB335WA)
Mực in HP 61 Black Ink Cartridge (CH561WA)
Mực in HP 61 Tri color Ink Cartridge (CH562WA)